το οραμα μας

Σκοπός

Καθοδηγούμενη από τις κεντρικές αξίες μας, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτόμες λύσεις στους συνεργάτες μας παντού. Έχουμε μετατρέψει το όραμα σε πραγματικότητα.

Το όραμα μας

Στη Logistics Way, οι εργαζόμενοι μας είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Με επίκεντρο τις αξίες μας, θα πραγματοποιήσουμε το όραμα της Logistics Way, δίνοντας το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες μας στην Ευρωπαϊκή αγορά  παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι αξίες μας

Οι βασικές αξίες της Logistics Way είναι ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΔΕΣΜΕΥΣΗ και η ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Ό, τι κάνουμε στην Logistics Way αντικατοπτρίζει αυτές τις αξίες, και θα προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε. Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ για εμάς σημαίνει: Ό, τι κάνουμε γίνεται με δικαιοσύνη, συμπόνια, σεβασμός, θάρρος και πολλά άλλα. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ δεν είναι φαντασία - είτε υπάρχει είτε όχι. Στη Logistics Way, κρατάμε το λόγο μας και προσφέρουμε ό, τι υποσχόμαστε. Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ είναι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε σε όλα αυτά που κάνουμε. Οι βασικές μας αξίες, είναι όλα να συνδυάζονται για να παράγουν άριστους ανθρώπους, άριστα αποτελέσματα και μια άριστη διοργάνωση.

εταιρεια

Σύντομο ιστορικό της επιχείρησης

 

Η ιδέα ξεκίνησε από όταν ήμασταν στελέχη σε άλλες εταιρίες όπου οι σύμβουλοι και οι προμηθευτές λογισμικών δεν μπορούσαν να μας δώσουν την πρακτική εφαρμογή των λύσεων ή των προτάσεων τους. Έτσι είπαμε ότι αυτό λείπει από την αγορά είναι η πρακτική εφαρμογή των λύσεων που προτείνονται, ώστε να δει ο πελάτης στην πράξη την αξία και το αποτέλεσμα των δράσεων που λαμβάνονται στην εφοδιαστική του αλυσίδα.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009, από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη στον χώρο των Logistics, του e-επιχειρείν, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, έχοντας στο ενεργητικό τους πλήθος έργων τόσο στο χώρο των Logistics όσο και στο χώρο της τεχνολογίας και των ηλεκτρονικών εφαρμογών, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Βασική αποστολή μας, είναι να ενημερώσουμε και να μεταδώσουμε στις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη, εμπειρίες, μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο επιχειρησιακό τους περιβάλλον.

πλεονεκτηματα

H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν στην δραστηριότητά τους, τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, Προμήθειες, Logistics και Εμπορευματικών Μεταφορών.

Με τον δικό μας «logistics way» τρόπο προσπαθούμε να ενσωματώσουμε νέες ιδέες και σύγχρονες πρακτικές για την θέσπιση στρατηγικών σχεδίων δράσης. Σχέδια δράσης που θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των εταιρειών στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των λύσεων και προτάσεων που προσφέρει η Logistics Way επικεντρώνονται σε δύο κύρια σημεία:

  1. Καταγράφουμε και αναλύουμε τις ανάγκες και τους στόχους των εταιρειών - πελατών και προτείνουμε λύσεις οι οποίες επιφέρουν άμεσα θετικά αποτελέσματα και ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους και τη στρατηγική τους. Εστιάζουμε στην πρακτική εφαρμογή των λύσεων που προτείνονται, ώστε να δει ο πελάτης στην πράξη την αξία και το αποτέλεσμα των δράσεων που λαμβάνονται στην εφοδιαστική του αλυσίδα.
  2. Έχουμε αναπτύξει λογισμικά και παράλληλα έχουμε συνάψει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες στον χώρο πληροφοριακών συστημάτων. Προτείνουμε στους πελάτες μας λύσεις, με εξειδικευμένες εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμένους στόχους και επιφέρουν συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα.

τι κανουμε

Τα στελέχη της Logistics Way, ενσωματώνονται στην καθημερινότητα της επιχείρησης καταγράφοντας ανάγκες, προβλήματα, αδύναμα και δυνατά σημεία. Στην συνέχεια δημιουργούνται προτάσεις βελτίωσης και από κοινού με τον πελάτη, σεβόμενη την κουλτούρα της εταιρείας τους, αποφασίζουμε και υλοποιούμε τα σχέδια δράσης εκπαιδεύοντας το προσωπικό που εμπλέκεται σε αυτά.

Θέλοντας να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας, έχουμε αναπτύξει αλλά και συνάψει συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες στον χώρο πληροφοριακών συστημάτων, παρέχοντας πληροφοριακά συστήματα - υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης των συστημάτων πληροφορικής όπως: τηλεματική, διαχείριση αποθηκών (WMS), δρομολόγηση, POD, Κοστολόγηση Διανομών, ActivityBaseCosting, CrossDockingSystems κ.α.

ποιοι ειμαστε

Η Logistics Way δημιουργήθηκε από έμπειρα στελέχη της αγοράς στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας  με πολυετή εμπειρία σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Βασική αποστολή μας, είναι να ενημερώσουμε και να μεταδώσουμε στις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη, εμπειρίες, μεθόδους ανάλυσης και ερμηνείας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο επιχειρησιακό τους περιβάλλον.

Με τον δικό μας «logistics way» τρόπο προσπαθούμε να ενσωματώσουμε νέες ιδέες και σύγχρονες πρακτικές για την θέσπιση στρατηγικών σχεδίων δράσης.  Σχέδια δράσης που θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των εταιρειών στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.

Η ιδέα ξεκίνησε όταν ήμασταν στελέχη σε άλλες εταιρίες όπου οι σύμβουλοι και οι προμηθευτές λογισμικών δεν μπορούσαν να μας δώσουν την πρακτική εφαρμογή των λύσεων ή των προτάσεων τους. Έτσι είπαμε ότι αυτό λείπει από την αγορά, ότι προτείνεις να μπορεί να το εφαρμόσεις εσύ ο ίδιος ώστε να δει ο πελάτης την εφαρμογή του και το πραγματικό – πρακτικό αποτέλεσμα .

Από τους πρώτους πελάτες μας και τηρώντας αυστηρά την αρχική μας ιδέα, παρατηρήσαμε ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη από έναν «τόμο» με συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά από την υλοποίηση πρακτικών εφαρμογών που θα επιλύσουν τα προβλήματά τους. Έτσι, δημιουργήσαμε ένα πακέτων υπηρεσιών που ξεκινάει από την καταγραφή, την ανάλυση και την εφαρμογή μιας μελέτης ή κάποιου πληροφοριακού συστήματος και όλα αυτά σε ένα πακέτο.