ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

vocolect-logo

H Logistics Way είναι πιστοποιημένος εγκαταστάτης συστημάτων διαχείρισης φωνητικών εντολών της Vocollect.
Η Vocollect προσφέρει  ολοκληρωμένες λύσεις πολλαπλών λειτουργικών περιβαλλόντων, από standard αποθήκες σε αποθήκες που λειτουργούν ακόμα και  σε σκληρές συνθήκες κατάψυξης. Οι Λύσεις Vocollect λειτουργούν απρόσκοπτα και υποστηρίζουν add-on λειτουργίες, όπως η σάρωση, εάν απαιτείται. Κάθε εργονομικά σχεδιασμένη λύση που προσφέρει λειτουργεί  με hands-free και χωρίς οπτική επαφή των διαδικασιών εργασίας που συνδέονται άψογα με μια ποικιλία από WMS ή ERP συστήματα.

 

tapa-logo

 

Η Logistics Way έχει την δυνατότητα να οργανώνει και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μια εταιρεία μεταφορών ή Logistics να πάρει Πιστοποίηση TAPA – TSR Εκτίμηση Κινδύνου Μεταφορών (Transportation Risk Assessment) και FCR Διαχείριση κίνδυνου αποθήκευσης εμπορευμάτων.