Άρθρα

4pl

fplw-logo

Ένας σημαντικός κρίκος που έλειπε από την εφοδιαστική αλυσίδα, είναι η διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών με τους παρόχους υπηρεσιών logistics (3pl third party logistics). Έτσι αναδύεται η ανάγκη για έναν πάροχο που θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τους πόρους, θα έχει τις ικανότητες και την τεχνολογική ανάπτυξη, ίδιες με αυτές των παρόχων βοηθητικών υπηρεσιών, με σκοπό να παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αυτή είναι η σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών ενός 4PL.

H Logistics Way, μέσω συμμαχιών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών από τρίτους (3PL), τους παρόχους τεχνολογίας και συμβούλους επιχειρήσεων (best-of-breed), μπορεί να δημιουργήσει μοναδικές και ολοκληρωμένες λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας που δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μόνο πάροχο.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από έναν πάροχο 4PL είναι οι εξής:

  • Οι διαπραγματεύσεις με τους  3PL
  • Διαχείριση συμβάσεων ναύλωσης μεταφορών
  • Υπηρεσίες Χρέωσης Μεταφορών
  • Προγραμματισμός συνεχούς βελτίωσης για την εξυπηρέτηση πελατών
  • Διαχείριση και συντονισμός των πάροχων υπηρεσιών logistics
  • Λύσεις  με την χρήση τεχνολογίας (IT solutions)
  • Διαχείριση Κινδύνου και Ασφάλισης
  • Διαχείριση ταμειακών ροών