υπηρεσιες

H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν στην δραστηριότητά τους, τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας, Προμήθειες, Logistics και Εμπορευματικών Μεταφορών.
Με τον δικό μας «logistics way» τρόπο προσπαθούμε να ενσωματώσουμε νέες ιδέες και σύγχρονες πρακτικές για την θέσπιση στρατηγικών σχεδίων δράσης.  Σχέδια δράσης που θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα των εταιρειών στην εφοδιαστική τους αλυσίδα.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ LOGISTICS WAY:

Ειδικότερα τα κυριότερα προϊόντα με τα οποία υποστηρίζει τους Πελάτες της είναι:

  • Supply Chain & Logistics
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Consulting services)
  • Σχεδιασμός, Εμπορία και Εφαρμογή πληροφοριακών Συστημάτων Supply Chain / Logistics
  • Operation & Business Management
  • Υπηρεσίες 4PL (Fourth Party logistics)
  • Hotel Management